Hướng dẫn

Cài đặt smtp không cần plugin

Trong WordPress, việc gửi email có thể được cấu hình để sử dụng tài khoản Gmail và SMTP để đảm bảo email được gửi đi đúng cách. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng các email mà bạn gửi từ trang web WordPress của mình không bị lọc vào thư rác hoặc gặp vấn đề với việc gửi từ máy chủ mặc định.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng một đoạn mã PHP được thêm vào trong tệp functions.php của theme hoặc trong một plugin tùy chỉnh của bạn.

add_action('phpmailer_init', function($phpmailer) {
  if (!is_object($phpmailer)) {
    $phpmailer = (object)$phpmailer;
  }
  $phpmailer->Mailer = 'smtp';
  $phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth = 1;
  $phpmailer->Port = 587;
  $phpmailer->Username = '[email protected]'; // Điền tài khoản Gmail của bạn
  $phpmailer->Password = 'matkhauungdunggmail'; // Điền mật khẩu ứng dụng mà bạn đã tạo ở trên
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From = '[email protected]'; // Điền tài khoản Gmail của bạn
  $phpmailer->FromName = 'Tên gửi';
});

Lưu ý rằng bạn cần thay thế ‘[email protected]’ và ‘matkhauungdunggmail’ bằng địa chỉ email và mật khẩu Gmail thực tế của bạn. Đồng thời, hãy cẩn thận khi lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu trong mã của bạn. Đề nghị sử dụng biến môi trường hoặc tệp cấu hình an toàn để lưu trữ thông tin như vậy thay vì nhúng chúng trực tiếp vào mã của bạn.

Khi bạn đã thêm mã này vào trang web WordPress của mình, nó sẽ cấu hình PHPMailer để gửi email bằng cách sử dụng tài khoản Gmail của bạn thông qua SMTP. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng email từ trang web của bạn được gửi một cách đáng tin cậy và không bị gắn nhãn là spam.

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button