Hướng dẫn

Hướng dẫn sửa lỗi bị hỏi tài khoản FTP khi cài theme plugin wordpress

WordPress là một hệ thống quản trị nội dung phổ biến, được sử dụng bởi hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đôi khi người dùng có thể gặp phải lỗi bị hỏi tài khoản FTP khi cài theme plugin WordPress. Lỗi này có thể gây ra nhiều khó khăn và phiền toái cho người dùng.

Lỗi bị hỏi tài khoản FTP khi cài theme plugin WordPress thường xảy ra do một trong hai nguyên nhân sau:

Phân quyền thư mục hoặc tập tin trên host chưa đúng.
Theme hoặc plugin bạn đang cài đặt yêu cầu quyền truy cập FTP.
Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Cách 1: Thêm vào code

Bạn có thể thêm đoạn code sau vào file wp-config.php để tắt yêu cầu truy cập FTP:

define( 'FS_METHOD', 'direct' );

Vui lòng thận trọng khi sử dụng mã. Tìm hiểu thêm
Đoạn code này sẽ cho phép WordPress truy cập trực tiếp vào các thư mục và tập tin trên host mà không cần sử dụng FTP.

Hướng dẫn:

Mở file wp-config.php bằng trình soạn thảo văn bản.
Thêm đoạn code sau vào đầu file sau

<?php:
PHP
define( 'FS_METHOD', 'direct' );

Lưu file và truy cập lại trang quản trị WordPress.

Sau khi thực hiện các bước trên, lỗi bị hỏi tài khoản FTP khi cài theme plugin WordPress sẽ được khắc phục.

Lưu ý:

Cách này chỉ áp dụng cho các trường hợp lỗi bị hỏi tài khoản FTP do phân quyền thư mục hoặc tập tin trên host không đúng. Nếu lỗi bị hỏi tài khoản FTP do theme hoặc plugin yêu cầu quyền truy cập FTP, bạn cần cung cấp thông tin tài khoản FTP cho WordPress như hướng dẫn ở cách 2.

Cách 1: Sửa phân quyền thư mục hoặc tập tin trên host

Phân quyền thư mục hoặc tập tin trên host phải được đặt là 755 đối với thư mục và 644 đối với tập tin. Bạn có thể kiểm tra phân quyền bằng trình FTP hoặc SSH.

Nếu phân quyền thư mục hoặc tập tin không đúng, bạn hãy sửa lại thành 755 đối với thư mục và 644 đối với tập tin.

Hướng dẫn:

Mở trình FTP hoặc SSH và kết nối với máy chủ của bạn.
Điều hướng đến thư mục gốc của WordPress.
Kiểm tra phân quyền của các thư mục và tập tin bằng lệnh ls -l.
Nếu phân quyền không đúng, bạn hãy sửa lại bằng lệnh chmod 755 <tên_thư_mục> hoặc chmod 644 <tên_tập_tin>.

Cách 2: Cung cấp thông tin tài khoản FTP cho WordPress

Một số theme hoặc plugin WordPress yêu cầu quyền truy cập FTP để cài đặt hoặc cập nhật. Nếu bạn đang cài đặt hoặc cập nhật một theme hoặc plugin như vậy, bạn cần cung cấp thông tin tài khoản FTP cho WordPress.

Hướng dẫn:

Mở file wp-config.php bằng trình soạn thảo văn bản.
Thêm các thông tin sau vào cuối file:

define('FTP_HOST', 'localhost');
define('FTP_USER', 'username');
define('FTP_PASS', 'password');

Vui lòng thận trọng khi sử dụng mã. Tìm hiểu thêm
Thay thế các giá trị username và password bằng thông tin tài khoản FTP của bạn.

Cách 3: Sử dụng plugin FTP Access

Nếu bạn không muốn sửa phân quyền thư mục hoặc tập tin trên host hoặc không muốn cung cấp thông tin tài khoản FTP cho WordPress, bạn có thể sử dụng plugin FTP Access.

Plugin FTP Access sẽ giúp bạn cài đặt và cập nhật theme hoặc plugin WordPress mà không cần cung cấp thông tin tài khoản FTP.

Hướng dẫn:

Truy cập trang quản trị WordPress và đi tới Plugins > Add New.
Tìm kiếm plugin FTP Access và nhấp vào Install Now.
Sau khi cài đặt, bạn hãy kích hoạt plugin.
Sau khi kích hoạt plugin, bạn có thể cài đặt hoặc cập nhật theme hoặc plugin WordPress mà không cần cung cấp thông tin tài khoản FTP.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi bị hỏi tài khoản FTP khi cài theme plugin WordPress. Bạn có thể lựa chọn cách thực hiện phù hợp với nhu cầu của mình.

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button