Hướng dẫn

Hướng dẫn kích hoạt theme flatsome

Để kích hoạt chủ đề Flatsome bằng mã, bạn cần sử dụng mã sau để cài đặt chủ đề và kích hoạt nó. Đảm bảo rằng bạn đã tải chủ đề Flatsome và đã cài đặt WordPress. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó:

Tải Flatsome Theme:

Đầu tiên, bạn cần tải chủ đề Flatsome từ nguồn cung cấp và lưu nó vào thư mục chủ đề của trang web WordPress của bạn. Thư mục chủ đề thường nằm trong thư mục “wp-content/themes”.

Thêm Mã Kích Hoạt Chủ Đề:

Bây giờ, bạn có thể sử dụng mã sau để cài đặt và kích hoạt chủ đề Flatsome:


update_option( 'flatsome_wup_purchase_code', 'makhichhoatladay' );update_option( 'flatsome_wup_supported_until', '01.01.2050' );update_option( 'flatsome_wup_buyer', 'jhteam' );


Chạy Mã:

Bạn có thể chạy mã này bằng cách đặt nó trong một plugin hoặc tệp chức năng của chủ đề (functions.php) và sau đó truy cập trang quản trị WordPress. Chuyển đến Mục “Ngoại hình” (Appearance) -> Chủ đề (Themes), bạn sẽ thấy chủ đề Flatsome đã được kích hoạt.

Lưu ý rằng việc kích hoạt chủ đề bằng mã có thể có một số rủi ro, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu trang web của mình trước khi thực hiện thay đổi nào đó.

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button