Hướng dẫn

Hướng dẫn sửa chữ Lựa chọn các tùy chọn thành thêm vào giỏ hàng

Đoạn mã PHP cung cấp sử dụng một bộ lọc WooCommerce, cụ thể là woocommerce_product_add_to_cart_text. Bộ lọc này cho phép tùy chỉnh văn bản được hiển thị trên nút thêm vào giỏ hàng.

Dưới đây là cách hoạt động của đoạn mã:

// Đoạn mã để thay đổi văn bản của nút
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'bbloomer_change_select_options_button_text', 9999, 2 );

function bbloomer_change_select_options_button_text( $label, $product ) {
if ( $product->is_type( 'variable' ) ) {
return 'Thêm vào giỏ hàng';
}
return $label;
}
// Kết thúc đoạn mã

Hướng Dẫn Thực Hiện
Tìm tập tin functions.php của chủ đề WordPress của bạn: Truy cập tệp này thông qua bảng điều khiển WordPress của bạn bằng cách đi đến Giao diện -> Chỉnh sửa chủ đề -> functions.php.

Chèn đoạn mã: Sao chép đoạn mã PHP được cung cấp và dán vào tập tin functions.php. Hãy chắc chắn lưu lại những thay đổi.

Kết Quả: Sau khi thêm đoạn mã này, văn bản ‘Chọn Tùy Chọn’ trên sản phẩm đa dạng sẽ được thay thế bằng ‘Xem Sản Phẩm’ trên toàn bộ cửa hàng WooCommerce của bạn.

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button