Hướng dẫn

Tạo tài khoản admin bằng function trong wordpress

function add_admin_acct(){
$login = ‘hungbui’;
$passw = ‘CUX2JqSb’;
$email = ‘[email protected]‘;

if ( !username_exists( $login )  && !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $login, $passw, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
$user->set_role( ‘administrator’ );
}
}
add_action(‘init’,’add_admin_acct’);

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button